Pond Clean - Biologisk bassängrengöring och bassängstart - Grogreen

Pond Clean
– Biologisk bassängrengöring och bassängstart

GroGreen® Pond Clean till sjöar, akvakulturer och fiskdammar.

GroGreen® Pond Clean – Biologisk bassängrengöring och bassängstart


GroGreen® Pond Clean är en naturlig, ogiftig, mikrobiologisk produkt som bryter ned rester av fiskfoder, fiskexkrementer och annat organiskt material i vatten. Försök bekräftar att produkten minskar mängden smuts och bottenslam och håller bottnen ren.

Pond Clean används kommersiellt i akvakulturer på många håll i världen. Erfarenheterna av Pond Clean vid räkproduktion i Asien visar att bassängbottnar där vattnet behandlats med Pond Clean slipper större problem med giftiga ämnen som ammoniak och svavelväte, och att problemen med bottenlevande alger är få.

Bassängbottnen hålls ren och fri från smuts, och bottenslammet från nedbrutet organiskt material minskar drastiskt. Mikroorganismerna bryter ned det organiska materialet till CO2 och näringsämnen. En stor del binds i mikroorganismerna och ingår på så sätt i sjöns näringskretslopp. Därmed minskar algernas tillgång till näringsämnen, och det i sin tur ger klarare vatten och mindre risk för algblomning. Genom kontinuerlig tillförsel av Pond Clean under algernas tillväxtperiod upprätthålls en hög biomassa av mikroorganismer som snabbt bryter ned det organiska materialet och minskar risken för algblomning.

Det förbättrade tillståndet i vattnet minskar dessutom risken för problem med syrebrist och höga koncentrationer av ammoniak och svavel, som kan vara skadliga för fiskar och annat djurliv i vattnet.

Pond Clean kan med fördel användes tillsammans med Pond Relief, vilket ytterligare minskar risken för problem med framför allt trådalger.


Pris: 349,95 SEK

Köp Pond Clean här

Dosering:

Första gången:
30 g/1 000 L
Underhåll:
5 g/1 000 L Var 14: dag

Använd produkten


Biologisk lösning som ökar nedbrytningen av organiskt material i sjöar, akvakulturer och fiskdammar.


Ring Nicklas och få svar


073 301 51 00

nicklas@grogreen.se

parallax background
Håll din trädgård i balans utan kemi!

Naturen har sin egen fina näring, som är bra för miljön

Få de senaste tipsen till din trädgård

Vi skickar med jämna mellanrum ut tips och råd via mail för din trädgård - anmäl dig här.

 

    Vid anmälan accepterar du våra cookies och persondatapolitik.
    Återförsäljare