Lawn Sand Gräsmattegödsel - Grogreen

Lawn Sand Gräsmattegödsel

GroGreen® Lawn Sand Gräsmattegödsel 4-1-0 + 8 % FE

Vacker, grön och tät gräsmatta
- Med tång för bättre tillväxt och friskare gräs.


GroGreen® Lawn Sand Gräsmattegödsel är en mineralisk NP-gödsel med järn (Fe) och svavel (S), som motverkar tråkiga och vårtrötta gräsmattor. Produkten är specialutvecklad för att stärka gräsets tillväxt och färg året runt.

GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel ger helt enkelt en friskare, fräschare och tätare gräsmatta. Granulatet innehåller en rad växtnäringsämnen som samverkar för att förbättra gräsmattan och stärka gräsets tillväxt. Kväve (N) stärker gräset. Järn och svavel ger det en frisk grön färg.
GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel innehåller även tång och fosfor (P), vilket stimulerar gräsets celldelning och rotbildning samt förbättrar dess tillväxt och hälsa.

GroGreen Lawn Sand Gräsmattegödsel kommer från Storbritannien, där produkten traditionellt används på fotbolls- och golfbanor samt på privata gräsmattor och i parker. Håll din gräsmatta i trim året runt med Lawn Sand Gräsmattegödsel.

Användning:
1-2 gånger från mars till september. Appliceras i torrt väder. Ska eftervattnas eller appliceras vid utsikt till regn, men inte om det finns risk för frost. Strö ut produkten för hand eller använd en gödselspridare. Minigranulat 2 mm storlek. Använd handskar vid hantering av produkten!

OBS! Var försiktig så att gödseln inte kommer på terrass, plattor, sten, trädäck eller liknande. Detta kommer att medföra missfärgning och rostfläckar p.g.a. gödselns höga innehåll av järn. Om man går på gräsmattan efter spridning av produkten kan gödseln fastna på undersidan av skor m.m. och därmed indirekt ge missfärgningar på golv, stenläggningar och terrasser. Så ta av dina skor efter att du gått på gräsmattan.

Tänk på att materialet kan fastna under tassarna på husdjur, vilket kan leda till fläckar på nämnda underlag.

Produkten ska eftervattnas rikligt och grundligt efter spridning för att undgå ovanstående problem. Gå inte på gräset förrän GroGreen® Lawnsand är helt borta från gräsmattan.


Pris: 329,95 SEK

Köp Lawn Sand Gräsmattegödsel online

Dosering:

4 kg/100m2,
10 kg räcker till 250 m2.

Använd produkten


GroGreen® Lawn Sand Gräsmattegödsel ger helt enkelt en friskare, fräschare och tätare gräsmatta.


Ring Nicklas och få svar


073 301 51 00

nicklas@grogreen.se

parallax background
Håll din trädgård i balans utan kemi!

Naturen har sin egen fina näring, som är bra för miljön

Få de senaste tipsen till din trädgård

Vi skickar med jämna mellanrum ut tips och råd via mail för din trädgård - anmäl dig här.

 

    Vid anmälan accepterar du våra cookies och persondatapolitik.
    Återförsäljare