Vinassfri Produkten - Grogreen

Vinassfri

Vinassfri växtnäring

Mot framtiden med unik och innovativ gödselserie

Under 2022 introducerar vi en unik gödselserie med fem produkter som är 100 % vinassfria och som varken innehåller pesticidrester eller genetiskt manipulerade mikroorganismer (GMO:er). Produkterna baseras på vegetabiliska rester av bland annat majs, vete och soja. Gödselämnena utvinns i Holland genom en patenterad produktionsprocess, och ingen vinass ingår bland råvarorna. Det innebär att inga pesticidrester förs vidare till de färdiga gödselprodukterna. Den avslutande produktionsfasen är förlagd till Danmark, där vi vidareutvecklar produkten och tillsätter ytterligare komponenter, som vegetabiliska aminosyror, melass från ekologiskt jordbruk, mikroorganismer, ekologisk tång m.m. Produkterna testas noggrant hos våra GroGreen®-specialister och genomgår dessutom löpande laboratorieanalyser. Det är tack vare vår omfattande erfarenhet som vi lyckats ta fram denna innovativa gödselserie med en oöverträffad gödselsammansättning – det närmaste du kan komma en ren, ekologisk gödsel.

Med GroGreen®s stora vinassfria sortiment kan du vara helt säker på att lyckas med dina grödor.

Våra vinassfria produkter är 100 % växtbaserade och miljövänliga – och givetvis KRAV-godkända!

Vinass – en omdiskuterad råvara
I stort sett all miljövänlig, KRAV-märkt trädgårdsgödsel innehåller vinass. Vinass är en restprodukt från framställningen av jäst från sockerbetor och innehåller en rad essentiella näringsämnen, bland annat mikronäringsämnen, aminosyror och kolhydrater. Vinass är en viktig ingrediens i många organiska trädgårdsgödselmedel. Amino- och klopyralid är två herbicider som är ett antal år är godkända inom EU och de används bland annat vid odling av sockerbetor. Dessa ämnen bryts dock inte ned så snabbt som man trodde. Det innebär att rester av bekämpningsmedel i vissa fall kan följa med under hela processen, från behandlad åkerjord till färdiga cirkulära gödselprodukter. Även i mycket små mängder kan dessa rester skada vissa grödor, och då i synnerhet bönor och tomater, som är extra känsliga för herbicidrester. Dessutom kan olika tomatsorter vara olika känsliga. De skador som observerats är ihoprullade blad och hämmad tillväxt.

Det är givetvis fullständigt oacceptabelt att trädgårdsägare och växthusentusiaster drabbas av skador på sina tomater m.m. på grund av rester av bekämpningsmedel. Vinass kan dock användas till många andra växter med gott resultat och vi har valt att använda vinass i vissa produkter, dock med stor försiktighet. Det är ju inte vinassen i sig som är skapar problem, utan de eventuella resterna av bekämpningsmedel. När vi använder vinass i en produkt, testar vi först råvaran för herbicidrester. Våra produkter testas dessutom på batchnivå i flera laboratorier, innan de hälls i dunkar eller flaskor. Om vinassen inte lever upp till våra stränga kvalitetskrav – den gräns vi satt ligger för övrigt under de gränsvärden som gäller för herbicidrester – kasseras råvaran utan undantag. Alla analysresultat finns på grogreen.dk under respektive produkt (till exempel för GroGreen® Universal 3-0-6), där våra testodlingsresultat löpande uppdateras. Den fortsatta användningen av vinass som cirkulär råvara gynnar både ekonomi och miljö, så länge som råvaran är helt fri från pyralider.

Andra orsaker till skador
Den typ av skador som observerats kan givetvis också ha andra förklaringar ibland, som torka, kyla, för mycket/för lite vatten, dålig jordkvalitet, salter, överdosering m.m.

GroGreen<sup>®</sup> Citrusjord
Den här webbsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda denna webbplats godkänner du vår politik för data från hemsida.
Läs mer