Ø-märket, KRAV-märket och OF&G Organic
E. Marker A/S, äger varumärket GroGreen®. E.Marker är certifierat att sälja ekologisk gödsel med det danska Ø-märket.Utöver det är E.Marker A/S också certifierat att använda det svenske KRAV-märket och det engelska OF&G Organic.